Partners

Enquêtes

Wat vind je van de informatie op Samenwonen.com
 
Samenwonen en de kostenverdeling

Samen je leven delen: financieel niet zo simpel
Wanneer twee personen een vaste relatie met elkaar aangaan, volgt na verloop van tijd onvermijdelijk de keus: samenwonen of trouwen? Elk keuze heeft op financieel, fiscaal en juridisch gebied weer andere gevolgen. In deze rubriek komen die allemaal aan de orde.


Het lijkt zo eenvoudig: verliefd worden, allebei op kamers, allebei huur betalen. Is samenwonen niet veel prettiger en goedkoper? Verhuizen naar de grootste kamer van de twee, of samen een flat huren of huisje kopen. Of later na wellicht een mislukt huwelijk met een nieuwe partner gaan samenwonen?

Een kwestie van alleen verhuizen, is het echter niet. Financieel zal er heel wat geregeld moeten worden, voor de sociale zekerheid, voor de verzekeringen. Wie betaalt wat en?.hoe staan de zaken ervoor als we onverhoopt weer uit elkaar gaan.
Wanneer twee personen een vaste relatie met elkaar aangaan, kan dat op verschillende manieren gebeuren. Het kan ondermeer in de vorm van (ongehuwd) samenwonen of door middel van een huwelijk. Als men gaat samenwonen, kan gekozen worden voor het geregistreerd partnerschap en bij het aangaan van een huwelijk kan gekozen worden voor bijvoorbeeld gemeenschap van goederen of voor het sluiten van huwelijkse voorwaarden.

Elk keuze heeft op financieel, fiscaal en juridisch gebied weer andere gevolgen Deze gevolgen komen zowel naar voren tijdens het partnerschap of het huwelijk, maar ook en misschien wel vooral bij het beëindigen daarvan.

Bron: AD Geld&Recht

 


Het regelen van geldzaken als u gaat samenwonen
Heeft u plannen om te gaan samenwonen, dan wilt u waarschijnlijk uw geldzaken gaan regelen. Woont u al samen? Dan kunt u uw afspraken met deze informatie wellicht opnieuw bekijken.

In een huishouden moet er heel wat worden betaald: de huur, de boodschappen, het lidmaatschap van een sportclub, de krant en de kapper. Al deze uitgaven moet u op een of andere manier verdelen. Het is het eenvoudigst om alle inkomsten in één gezamenlijke pot te stoppen en hieruit alles te betalen. Dit gebeurt vooral wanneer een huishouden één inkomen heeft. De meeste mensen kiezen niet voor deze methode; zeker niet als ze net samenwonen. Geldt dat ook voor u, dan spreekt u af dat ieder een bepaald deel van de uitgaven betaalt.

Soorten uitgaven
Er zijn drie soorten uitgaven: de vaste lasten, de huishoudelijke uitgaven en de reserveringsuitgaven. De vaste lasten zijn bijvoorbeeld de huur, verzekeringen en de telefoon. U betaalt ze met een vaste regelmaat. De huishoudelijke uitgaven zijn onder andere voeding en schoonmaakartikelen. Voor de reserveringsuitgaven zet u regelmatig geld opzij: voor kleding, vervanging en reparatie van inventaris en de vakantie.

U hoeft niet alle uitgaven te verdelen. Sommige kosten maakt u namelijk alleen voor uzelf. Voorbeelden zijn kleding, hobby's en sigaretten. Dit zijn de persoonlijke uitgaven, die u zelf betaalt. De huur, de boodschappen en nieuw meubilair zijn kosten die u samen maakt. Dit zijn de gezamenlijke uitgaven. Over de verdeling hiervan maakt u afspraken met uw partner. Let wel op dat beide partners genoeg overhouden voor de persoonlijke uitgaven. Spreek als eerste af wat u persoonlijke uitgaven vindt, en wat gezamenlijke uitgaven.

Een verdeling kunt u op een van de volgende manieren maken:
• de uitgaven verdelen naar verhouding van het inkomen
• allebei hetzelfde bedrag overhouden
• allebei de helft van de kosten betalen.

Naar verhouding van het inkomen
Stel dat u 3/5 deel van het inkomen verdient en uw partner 2/5 deel. U betaalt dan 3/5 deel van de gezamenlijke uitgaven en uw partner 2/5 deel.

Hetzelfde bedrag overhouden
Tel beide inkomens bij elkaar op. Van het totaal trekt u alle gezamenlijke uitgaven af. Het bedrag dat overblijft, deelt u door twee. De uitkomst hiervan trekt u af van het inkomen van de partner met het laagste inkomen. Wat overblijft is het bedrag dat hij of zij bijdraagt aan de gezamenlijke uitgaven. De partner met het hoogste inkomen betaalt de rest van de gezamenlijke uitgaven.

Ieder de helft van de kosten
Deze manier is alleen aan te bevelen als de partner met het laagste inkomen voldoende overhoudt voor zijn of haar persoonlijke uitgaven.

Het is het handigst als u een speciale rekening opent voor de gezamenlijke uitgaven. Hierop stort u allebei het afgesproken bedrag voor de gezamenlijke uitgaven.

Een vaste bijdrage
Wanneer uw partner bij u intrekt kunt u ook afspreken dat hij of zij een vaste bijdrage betaalt voor kost en inwoning, kostgeld dus. Dat kan bijvoorbeeld als u en eigen huis of inwonende kinderen hebt, of wanneer een van u hoge lasten hebt waardoor een verdeling niet redelijk is. Een vaste bijdrage is ook handig als u op proef gaat samenwonen.


Bron: NIBUD